موارد یافت شده ۷ مورد
  • گزارش های تصویری

پنل اموزشی کاربرد علوم سلول مولکولی در بیهوشی

نهمین کنگره علوم آزمایشگاهی و بالین ،پنل اموزشی کاربرد علوم سلول مولکولی در بیهوشی

توصیه به زیست شناسان

توصیه دکتر گنجویی( مدیر فروش شرکت دانش بنیان بایرپل فناور ) به زیست شناسان

کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی

کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی همراه با (گزارش ) ارائه ی علمی پوسترها

کنفرانس علوم آزمایشگاهی و بالین و دومین کنفرانس علوم پایه پزشکی وتولیدات دانش بنیان

کنفرانس علوم آزمایشگاهی و بالین و تولیدات دانش بنیان همراه با (گزارش ) ارائه ی علمی پوسترها و غرفه های شرکت های دانش بنیان

گزارش تصویری کنفرانس مهندسی زیست پزشکی

کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران همراه با (گزارش ) ارائه ی علمی پوسترها و حاشیه های برگزاری به صورت تصویری

ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران

ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران به همراه گزارشات تصویری و مصاحبه های علمی از تازه های زیست شناسی و بیوانفورماتیک

جشنواره پژوهش و فناوری

بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری به همراه گزارش تصویری از بخش های مختلف داخلی و جنبی شامل پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، پژوهشگاه های تحقیقاتی و محصولات مرتبط

    صفحه 1 از 1 ( 7 مورد)

    آخر بعدی 1 قبلی اول